Forside

Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejdet mellem alle vandværker i Frederikssund Kommune, herunde at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver.

Se listen over fælles opgaver i vedtægterne.

Vandrådet kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk og økonomisk art samt i opgaver af fælles interesse, som fx. vandanalyser, nødforsyning, sløjfning af brønde samt lækagesporing.

FREDERIKSSUND VANDRÅD


     MENU:

  Kommende møder:

 Se også under:

  "REFERATER"


Aftalte møder i 2019:

To. 6/6 - Slangerup Vv.

To. 4/9 - Slangerup Vv.

Ti. 22/10 - Femhøj

Ti. 22/10 - Temamøde

On. 4/12 - Slangerup Vv.


Se også den nye bestyrelse under

"BESTYRELSE"


     Opdateret sidst :  2019.05.29