Forside

     MENU:


Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejdet mellem alle vandværker i Frederikssund Kommune, herunde at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver.

Se listen over fælles opgaver i vedtægterne.

Vandrådet kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk og økonomisk art samt i opgaver af fælles interesse, som fx. vandanalyser, nødforsyning, sløjfning af brønde samt lækagesporing.