Forside

FREDERIKSSUND VANDRÅD


     MENU:

     Opdateret sidst :  2020-03-27

   Kommende møder:

Aftalte møder i 2020:

On.   5/2 - Slangerup VV.

On. 25/3 - Slangerup VV.

On. 15/4 - Novafos FRS.

On. 15/4 - GF - Novafos

BEMÆRK:
ALLE MØDERNE INKL. GENERALFORSAMLING ER AFLYST/UDSKUDT PGA. SITUATIONEN ANG. CORONAVIRUSSET.


Se også den bestyrelsens

sammensætning fra GF 2019 under  "BESTYRELSE"


Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejdet mellem alle vandværker i Frederikssund Kommune, herunde at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver.

Se listen over fælles opgaver i vedtægterne.

Vandrådet kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk og økonomisk art samt i opgaver af fælles interesse, som fx. vandanalyser, nødforsyning, sløjfning af brønde samt lækagesporing.